სარეკლამო ვიდეორგოლი

მთავარი / კომერციული პროექტები / სარეკლამო ვიდეორგოლი
სარეკლამო ვიდეორგოლი

ქალაქის სამ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში - ბულვარში, საბაგიროსთან და სარფში სპეციალურად დამონტაჟებულ  ეკრანებზე შესაძლებელია სარეკლამო ხასიათის ვიდეორგოლის გაშვება.

პროექტში თანხის გადახდა ხდება ერთჯერადად და რეკლამა / ვიდეორგოლი ავტომატურად იტრიალებს სამივე საინფორმაციო ცენტრში.

ზოგადი მოთხოვნები და პირობები:

ვიდეორგოლი უნდა იყოს სარეკლამო ხასიათის და უხმო;

არ უნდა ახდენდეს პროპაგანდას და არ უნდა შეიცავდეს ძალადობის ამსახველ 

ელემენტებს!

თითოეული ვიდეორგოლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს  5 წუთს.

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო აქტიურად მუშაობს სამთო ტურიზმისა და საზღვაო ზოლს მიღმა არსებული ტურისტული პოტენციალის ათვისება - განვითარებაზე, რომელიც გულისხმობს მარშრუტების მარკირებას, მარშრუტების რუკების შექმნას და თემატური ღონისძიებების და ფესტივალების ორგანიზებას.


© 2015-2024 ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო