ფლაერების განთავსება

მთავარი / კომერციული პროექტები / ფლაერების განთავსება
ფლაერების განთავსება

ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში მდებარე სპეციალურ თაროებზე შესაძლებელია სარეკლამო ფლაერების და საინფორმაციო ბროშურების განთავსება. ფლაერები ვრცელდება ყველა საინფორმაციო ცენტრში, გარდა აეროპორტში მდებარე ცენტრისა.

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო აქტიურად მუშაობს სამთო ტურიზმისა და საზღვაო ზოლს მიღმა არსებული ტურისტული პოტენციალის ათვისება - განვითარებაზე, რომელიც გულისხმობს მარშრუტების მარკირებას, მარშრუტების რუკების შექმნას და თემატური ღონისძიებების და ფესტივალების ორგანიზებას.


© 2015-2024 ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო