კარგი მასპინძელი

მთავარი / კარგი მასპინძელი
კარგი მასპინძელი

პროექტი ,,კარგი მასპინძელი“ აჭარის რეგიონში პირველად ხორციელდება და პირველ რიგში  სწორედ სტუმართმასპინძლობას, სტუმრის სათანადო დახვედრასა და მომსახურებას ეხება. ეს არის ერთგვარი სტიმული იმისა, რომ საოჯახო სასტუმროს მასპინძელს მუდამ ჰქონდეს მომსახურების სფეროში განვითარების სურვილი და მოტივაცია, რაც შესაბამის დაგეგმარებასა და მართვის უნარებთან ერთად, სოფლის ბიზნესის  წარმატების საფუძველია.

დღესდღეობით აჭარაში, მის ხუთივე მუნიციპალიტეტში, საკმაოდ ბევრი საოჯახო სასტუმროა  და ტურიზმის ეს დარგი, როგორც ბიზნესი თანდათან უფრო ვითარდება. პროექტის არეალი მოიცავს აჭარის რეგიონში, ქალაქგარეთ მდებარე განთავსების ობიექტებს - სოფელში მდებარე საოჯახო სასტუმროებს, სადაც ტურისტს ადგილობრივი მცხოვრებლები მასპინძლობენ.

ამ ეტაპზე არ არსებობს იმის მკაცრი განსაზღვრება, თუ რა არის საოჯახო სასტუმრო (,,გესთ-ჰაუსი“), თუმცა შეგვიძლია დავასახელოთ რამდენიმე კრიტერიუმი,  რომელიც საშუალებას მოგვცემს საერთო წარმოდგენა შეგვექმნას ამ ტურისტული ობიექტის  შესახებ. მათი გათვალისწინებით, საოჯახო სასტუმრო ეს არის  სახლი სოფლად (კერძო საკუთრება), რომელიც მდებარეობს ქალაქის აურზაურისა და  სამრეწველო უბნებისაგან მოშორებით, მისი მასპინძელი კი დამსვენებლებისთვის უზრუნველყოფს ღამისთევას, ხანმოკლე ან გრძელვადიან საცხოვრებელს, დასვენებას, ექსკურსიებს.

 

სოფლის საოჯახო სასტუმრო ტურისტს სთავაზობს:

  • მასპინძლის მხრიდან სტუმართმოყვარეობას და ყურადღებას;
  • სოფლის სიმშვიდეს და ავთენტიკურ გარემოს;
  • სუფთა ჰაერს, ჯანსაღ გარემოს, შინ მოყვანილ, ადგილობრივ პროდუქტს, ბუნებასთან სიახლოვეს;
  • ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობას, ადგილობრივ დღესასწაულებში მონაწილეობის მიღებას და ა. შ.

 

გზამკვლევში თავმოყრილია მასალა, რომელიც ეხება იმ სავალდებულო და რეკომენდირებულ კრიტერიუმებს, რომელიცაუც შემუშავებულია ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს, ევროპის სოფლის ტურიზმის ფედერაციისა და ესტონეთის სოფლის ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ და საჭიროა სტატუსის მისაღებად. აქვე, ფოტოგალერიის სახით წარმოდგენილია კარგი და ნაკლებად მისაღები საოჯახო სასტუმროების შიდა თუ საერთაშორისო მაგალითები.

ეს გზამკვლევი იქნება სტატუსის მაძიებელი საოჯახო სასტუმროს მასპინძლის სახელმძღვანელო  სოფლად ტურისტული ბიზნესის შექმნისა და განვითარების გზაზე.

სოფლის ტურიზმის განვითარებაზე პასუხისმგებლობის დიდი წილია კერძო სექტორზეც. საბოლოოდ კი ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ხარისხიანი მომსახურების პროგრესულ განვითარებაზე და მიღწეული შედეგების შენარჩუნებაზე.

 

რა არის პროექტი „კარგი მასპინძელი“

პროექტის ,,კარგი მასპინძელი“ მიზანია ერთის მხრივ, სოფლად არსებული სასტუმროების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მეორეს მხრივ, მოტივაციის მიცემა იმ პირებისთვის, რომლებსაც სოფლად საოჯახო ტურისტული ბიზნესი აქვთ.

 

რა არის სტატუსი „კარგი მასპინძელი“?

სტატუსი „კარგი მასპინძელი“ არის ერთგვარი ხარისხის ნიშანი, რომელიც ენიჭება ტურისტულ ობიექტს, სადაც სოფლის საოჯახო სასტუმროს მასპინძელი სტუმარს სთავაზობს მოწესრიგებულ ოთახებს, მაქსიმალურად იცავს მომსახურების სფეროში მიღებულ ყველა კრიტერიუმს, ქმნის დასვენებისთვის საჭირო პირობებსა და კომფორტულ გარემოს, უფრთხილდება იმ ადგილის ავთენტიკურობას, სადაც ცხოვრობს, უზრუნველყოფს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ამავდროულად მაქსიმალურად იხარჯება, რომ საუკეთესო კუთხით წარმოაჩინოს საკუთარი ოჯახი, სოფელი თუ ქვეყანა.

აქედან გამომდინარე, სტატუსი „კარგი მასპინძელი“, საოჯახო სასტუმროების მეპატრონეებს ანიჭებს პრივილეგიას და ვიზიტორებში უფრო მეტ სანდოობას იწვევს. ეს არის ერთგვარი გარანტია იმისა, რომ სტატუსის მფლობელი საოჯახო სასტუმროს მასპინძელი მაქსიმალურად იცავს სტუმართმასპინძლობის პრინციპებს და ამავდროულად, მუდმივად ზრუნავს მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე.

 

ვის შეუძლია სტატუსის მიღება?

1. ობიექტს, რომელიც რეგისტრირებულია ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

2. ობიექტს, რომელიც არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში რეგისტრირებულია ტურისტულ საინფორმაციო ბაზაში და რომელიმე განთავსების საერთაშორისო პორტალზე.

 

როგორ ხდება რეგისტრაცია სტატუსის მისაღებად?

სტატუსის „კარგი მასპინძელი“ მიღება ნებაყოფლობითია და მის  მისაღებად სამი ეტაპია გასავლელი:

1. თვითშეფასება: ონლაინ რეგისტრაცია ქვემოთ მოცემულ ბმულზე, სავალდებულო და რეკომენდებული კრიტერიუმების შევსება და შედეგების დაუყოვნებლივ მიღება;

2. კომისიის შეფასება: ტურისტული ობიექტის მონახულება სპეციალური კომისიის მიერ, ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით;

3. იდუმალი სტუმრის შეფასება;

4. სტატუსის მინიჭება.

 

როგორ ხდება ქულების დაგროვება?

სტატუსის მისაღებად, სავალდებულო და რეკომენდებული ქულების ჯამური რაოდენობა:

კრიტერიუმები

მაქსიმუმი

მინიმუმი

სავალდებულო

120

120

რეკომენდებული

30

20

ჯამი

150

140

 

რა სარგებელს გულისხმობს სტატუსის „კარგი მასპინძელი“ მიღება?

სტატუსის მინიჭების შემდეგ, ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო“ თავის მხრივ იზრუნებს ამ ობიექტების მარკეტინგულ აქტივობებზე, რაც მოიცავს:

1. პროფესიონალი ფოტო და ვიდეოგრაფების მიერ გადაღებულ საიმიჯო, დადგმულ ფოტო-ვიდეო მასალას, რომელიც უსასყიდლოდ, საავტორო უფლებით გადაეცემა სტატუსის მფლობელ საოჯახო სასტუმროს/მეპატრონეს;

2. სახლის მიმდებარე არეალში დაიდგმება მანიშნებელი დაფა - „კარგი მასპინძელი“.

3. ობიექტს გადაეცემა ბრენდირებული სუვენირები;

4.საოჯახო სასტუმროს მფლობელს ან შესაბამის თანამშრომელს გაეწევა კონსულტაცია სოციალური მედიის მართვის საკითხებზე;

5. სერვისის გაუმჯობესების მიზნით, საოჯახო სასტუმროს მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ტრენინგები;

6. წარმატებული გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სტატუსის მფლობელ საოჯახო სასტუმროს  საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩაუტარდებათ გასვლითი საინფორმაციო ტურები.

რეგისტრაცია

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო აქტიურად მუშაობს სამთო ტურიზმისა და საზღვაო ზოლს მიღმა არსებული ტურისტული პოტენციალის ათვისება - განვითარებაზე, რომელიც გულისხმობს მარშრუტების მარკირებას, მარშრუტების რუკების შექმნას და თემატური ღონისძიებების და ფესტივალების ორგანიზებას.


© 2015-2024 ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო